گلوله آلومینایی

گلوله های آلومینایی با نام تجاری آلوبال (Aluball)، تشکیل شده از آلفا آلومینا با خلوص بسیار بالا میباشد که توسط روش پرس ایزواستاتیک سرد پرس شده و در دمای بسیار بالا پخت می شود. گلوله های آلومینایی تولید شده توسط شرکت آلوموند شامل محصولات زیر میگردد:

  • Aluball مورد استفاده در صنایع شیمیایی (AB-T99، AB-T95، AB-T85 و AB-T80)

از گلوله های آلومینایی مورد استفاده در صنایع پتروشیمی بعنوان پًر کننده و محافظت کننده کاتالیست های فعال استفاده می شود. این گلوله ها دارای تنوع گوناگون، قطر 1 الی 100 میلیمتر و نیز درصد آلومینای 30 الی 99/5% میباشند.

  • Aluball مقاوم به سایش (AB-D95، AB-D92، AB-P92 و AB-D80 )

این گلوله ها با دانسیته بسیار بالا قابلیت استفاده در آسیاب های گلوله ای به دو صورت تر و خشک را دارا میباشند. از این نوع گلوله ها در صنایع چینی بهداشتی، لعاب، دیرگداز و رنگسازی استفاده میگردد و بسته به روش تولید آنها دارای قطر 1 الی 60 میلیمتر میباشند.

  • Aluball مقاوم به سایش دارای مقدار آلومینای کم (AB-D75 و  AB-D70 )

از این نوع گلوله های آلومینایی در صنایع سرامیک به منظور آسیاب بدنه های خام سرامیکی استفاده می گردد.