کلسایند آلومینا

آلفا آلومینا با نام تجاری آلوموند، محصول مرحله نهایی تجزیه آلومینیوم هیدروکسید و پایدارترین حالت ترمودینامیکی اکسید آلومینوم میباشد. هنگامی که آلومینیوم هیدروکسید به دمایی بالای 1250 درجه سانتی گراد حرارت داده شود محصول نهایی آلفا آلومینا را تشکیل می دهد.

پس از فرایند کلسیناسیون، ذرات آلومینا بصورت آگلومره های کریستالی ظاهر می شوند که اندازه آنها از 0.5 تا 10 میکرون بوده بطوریکه این اندازه دانه رابطه مستقیمی با درجه کلسیناسیون دارد.

گوناگونی کاربردهای آلوموند را میتوان با توجه به گستره وسیعی از ویژگی های ناشی از کیفیت آنها تشریح نمود. از جمله این ویژگی ها میتوان به خلوص، دیرگدازی، قابلیت زینترپذیری، عدم واکنش پذیری شیمیایی در محیط های اکسیدی و احیایی و نیز در محیط های اسیدی و قلیایی، سختی، مقاومت به سایش و خوردگی بالا، پایداری ابعادی، رسانایی حرارتی بالا، شفافیت و مقاومت الکتریکی اشاره نمود.

دو خصوصیت آلفا آلومینا اندازه کریستالیت و مقدار خلوص آنها میباشد.

امروزه تقسیم بندی آلفا آلومینا با توجه به مقدار اکسید سدیم (سودا) موجود در آنها صورت میگیرد:

  • بین ٣٠٠٠ تا ٧٠٠٠ ppm: آلومینای استاندارد
  • بین ١٠٠٠ تا ٣٠٠٠ ppm: آلومینای با سودای متوسط
  • بین ٣٠٠ تا ١٠٠٠ ppm: آلومینای با سودای کم
  • کمتر از ١٠٠ ppm: آلومینای با خلوص بالا

 میزان واکنش پذیری آلومینا توسط پارامتری با عنوان سطح ویژه مطرح می گردد که نسبت عکس با اندازه کریستالیت ها دارد. هرچه اندازه کریستالیت کوچکتر( یا بعبارتی سطح ویژه بیشتر) واکنش پذیری بالاتر.

 از جمله کاربردهای اصلی آلوموند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

صنایع دیرگداز، صنعت شیشه و انامل، کاشی و پرسلان، سرامیکهای الکتریکی و الکترونیکی

گروه بازرگانی نویان گسترش خاورمیانه مفتخر است با همکاری شرکت آلوموند (Alumond)  طیف وسیعی از انواع آلفا آلومیناها را در دسته بندی های مختلف و با توجه به نیاز مشتریان محترم عرضه نماید.