ماسه مجرای پاتیل

ماسه مجرای پاتیل مخلوطی از مواد اولیه دیرگداز میباشد. از کاربردهای اصلی این ماسه درصنایع ریخته گری فولاد جلوگیری از نفوذ مذاب به داخل نازل و انجماد آن در پاتیل های کف ریز میباشد. بطوریکه  قبل از ریخته شدن مذاب،  داخل نازل سیستم مجرای کشویی مخزن کف پاتیل را توسط این ماسه پٌر می کنند. در غیر اینصورت مذاب منجمد شده مانع  باز شدن دریچه می گردد.

هنگامی که سیستم مجرای کشویی باز میشود ماسه آزادانه بیرون ریخته و در نتیجه توسط فرایند خود گشایشی باعث باز شدن مسیر مذاب از کف پاتیل میگردد.

از مهمترین خواص این ماسه می توان به دیرگدازی بالا، خاصیت تر شوندگی کم و نفوذ پذیری کم توسط مذاب اشاره نمود.