محصولات ما

صنایع نسوز و دیرگداز

تبولار آلومینا

کلسایند آلومینا

– بابل آلومینا

– ری اکتیو آلومینا

– آندالوزیت

– بوکسیت

– بال کلی

– گرافیت

صنایع سرامیک

صنایع متالور‍ژی و ریخته گری

ماسه مجرای پاتیل

– ماسه زیرکون

– فرومنگنز پُر کربن

صنایع شیمیایی

– گلیسیرین بهداشتی

– آلکید رزین ها